Regulamin

Regulamin darmowych kont na serwerze server1.techinet.pl

  1. Administrator ma prawo bez ostrzeżenia i w dowolnym momencie zablokować lub usunąć konto użytkownika.
  2. Administrator nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji.
  3. Użytkownik nie otrzymuje jakiejkolwiek, pośredniej lub bezpośredniej gwarancji lub rękojmi odnośnie zakresu, jakości i ciągłości darmowych usług na serwerze server1.techinet.pl.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania konta.
  5. Aktywność użytkownika przyczyniająca się do destabilizacji, bądź przeciążenia systemu, a także uznana przez administratora za szkodliwą dla serwera lub innych użytkowników, skutkuje blokadą lub usunięciem konta.
  6. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w Sieci ponosi użytkownik konta.
  7. Rozpowszechnianie materiałów naruszających prawo, w tym prawa autorskie jest równoznaczne z usunięciem konta i zabezpieczeniem materiałów dowodowych.
  8. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim.
  9. Użytkowanie konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  10. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownicy zostaną poinformowani.

Zgłaszanie nadużyć → Kontakt