FAQ

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

  1. Użytkownicy kont STANDARD: połącz się z serwerem przy pomocy protokołu SSH2. Po zalogowaniu się na terminal użyj polecenia passwd.
  2. Użytkownicy kont SHELL: patrz punkt 1. Skorzystaj z portu 2222.
  3. Użytkownicy kont E-MAIL: zaloguj się do systemu pocztowego na stronie → Poczta, następnie przejdź do → Opcje i wybierz → Zmień hasło
  4. Użytkownicy kont WWW: wejdź na stronę → Zmiana hasła do konta FTP
Skontaktuj się z administratorem → Kontakt

Serwer obsługuje wyłącznie połączenia szyfrowane.

Do obsługi poczty przychodzącej wybierz protokół IMAP lub POP3.
IMAP: nazwa serwera → mail.techinet.pl, port → 993 (TLS)
POP3: nazwa serwera → mail.techinet.pl, port → 995 (TLS)
Metoda uwierzytelniania → normalne hasło

Do obsługi poczty wychodzącej wybierz protokół SMTP.
SMTP: nazwa serwera → mail.techinet.pl, port → 465 (TLS)
Metoda uwierzytelniania → normalne hasło


Pytania dotyczące serwera → Kontakt